Location:

Khảo sát toàn cầu: Phương pháp luận

Chúng tôi đã đàm luận với 26,000 người từ 26 quốc gia khác nhau trên thế giới về nhân sinh quan về đời sống tình dục của mình. Chúng tôi tin rằng chúng tôi lĩnh hội được

nhiều điều quý giá từ cuộc khảo sát này  

 

 

 

 

 
Image of a couple hugging

Chúng tôi khảo sát vào lúc nào?

Durex tiến hành các cuộc khảo sát tập tục, nhận thức tình dục toàn cầu từ tháng 8 và tháng 9 năm 2006 dưới qua công ty khảo sát thị trường hàng đầu thế giới - Harris Interactive.  

 
Image of a couple
 
SWGS logo

Đặt câu hỏi?

Xem câu trả lời?

Hỏi Durex

 

xem thêm

 

 
ImageMic2

Thông tin công ty Durex

Lịch sử y cụ

tình dục...

Bấm vào đây 

 

 
Durex-Logo-Small-D