Location:

Phương pháp tránh thai

Không quan hệ tình dục là phương pháp duy nhất tránh thai được 101%. 

Tránh thai là một vấn đề của thế giới.

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương pháp tránh thai thông thường của các quốc gia.

 

Đặt câu hỏi?

Xem câu trả lời?

Hỏi Durex

 

chi tiết..

 

ImageMic2

Bao cao su nam giới

Sử dụng đúng cách, bao cao su nam giới có thể đạt hiệu quả 98%.  

Image of colourful condoms

Bao cao su phụ nữ

Bao cao su phụ nữ đảm bảo tới 95% hiệu quả. Nhưng thỉnh thoảng có thể bị tuột hay thủng do dùng sai.

Image of a female condom

Thuốc ngừa thai

Loại thuốc ngừa thai bao gồm 2 chất nội tố giúp đạt hiệu quả trên 99%.

Image of the Pill

Cấy thuốc ngừa thai

Cấy thuốc ngừa thai đạt hiệu quả tới 99%.

Image of a contraceptive implant

Tiêm thuốc ngừa thai

Tiêm thuốc ngừa thai đạt hiệu quả tới 99%.

Image of contraceptive injection

Màng che, nắp chụp cổ tử cung và gạc tránh thai

Màng che, nắp chụp cổ tử cung

hiệu quả từ 92-96%

Gạc tránh thai từ  89-91%

Image of a Diaphram

Thuốc ngừa thai khẩn cấp

Thuốc ngừa thai khẩn cấp có thể được dùng sau khi quan hệ 8-12giờ với hiệu quả 58-95%

Image of the Morning after pill

Kế hoạch hóa gia đình tự nhiên

Kế hoạch hóa gia đình tự nhiên bao gồm các phương pháp xác định thời điểm rụng trứng..
Image for Natural Family Planning

Hệ thống trong tử cung (IUS), phóng thích hoóc môn IUD

Phương pháp đặt vòng (IUS), phương pháp giải phóng hormon sinh trưởng hiệu suất từ 98-99%.

Image of an IUD

Triệt sản nam và triệt sản nữ

Triệt sản là phương pháp tránh thai vĩnh viễn.  Triệt sản là phương pháp phẫu thuật cắt hoặc thắt ống dẫn tinh (nam) và ống dẫn trứng (nữ).

Triệt sản đạt hiêu suất 100% ở cả nam lẫn nữ