Location:

Play Tingle

TingleLube.aspx 
Durex Quality Logo 
 
 
 
Râm ran nồng nàn với Play Tingle để tận hưởng cảm xúc tình yêu mãnh liệt. 

Gel bôi trơn mượt mà mùi bạc hà cho bạn cảm giác tê mát đến từng nơi bạn muốn.

Play Tingle thêm vị cho tình yêu nồng nàn. Hãy trẻ mãi với Play Tingle. 

Trở về trang chủ Gel bôi trơn 

 

Kho lưu trữ 

Ý kiến phản hồi khách hàng

Durex thật sự lắng nghe đánh giá của khách hàng

một cách đặc biệt khi khách hàng đưa ý kiến

phản hồi về sản phẩm của chúng tôi. 

Bạn có thể xem ý kiến của mọi người về sản phẩm

của Durex như thế nào và đưa ra nhận xét

của riêng mình ở đây

Image of a microphone

Chọn sản phẩm

Bạn cảm thấy vui sướng với một ít khác biệt.

Durex trả lời

 

Khảo sát toàn cầu

Bạn có an toàn

không?

Bạn có muốn

tiếp tục

không?

chi tiết

 

 
ImageHolding

Tại sao chọn Durex?

Bao cao su

hàng đầu

thế giới

chi tiết

 

 
imageCondom