Location:

KingTex

ImageKingtex 
 
 
 
 
 

Bao cao su ôm sát, vừa vặn cho bạn cảm giác thú vị hơn. Durex Kingtex là loại bao có kích cỡ nhỏ nhất, chỉ có 49mm

 

 

 Trở về trang chủ bao cao su

 

Kho lưu trữ 

Lịch sử Y cụ tình dục?

Bạn muốn biết về lịch sử của y cụ tình dục?

Hãy xem trang thông tin Durex, cung cấp

cho bạn thông tin về lịch sử, quá trình

nghiên cứu của Durex và sự ủy quyền

tìm kiếm sản phẩm mới ở đây

ImageCudding

Chọn sản phẩm

Nâng cao sự thoải mái cho mọi người

Durex giới thiệu những sản phẩm dành cho bạn

 

Khảo sát toàn cầu

 

 

26,000 người 

26 quốc gia

 

 

Xem thêm
 
ImageKiss

Tại sao chọn Durex?

Bao cao su

hàng đầu

thế giới

chi tiết

 

 
ImagePink