Location:
  • durex.com
  • Cam kết và chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật trực tuyến- vui lòng đọc kỹ

Khi bạn truy cập vào trang web Durex bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, và các thông tin cá nhân. Công ty SSL International plc, chủ sở hữu của thương hiệu Durex, sẽ đảm bảo quyền riêng tư, an toàn và bảo mật của thông tin này. SSL International plc thu thập và giữ thông tin cá nhân của bạn chỉ để đáp ứng các yêu cầu của bạn, để cải thiện trang web, để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của SSL International plc's và để cung cấp cho bạn các thông tin mà có thể bạn quan tâm. 

Bên thứ ba có thể là người bên ngoài nước Anh được ủy nhiệm bởi SSL International plc, có thể được sử dụng để thu thập, theo dõi và xử lý thông tin được cung cấp bởi bạn. 

SSL International plc sẽ không bán, thuê hay cho đi bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào không liên quan mà không có sự cho phép của bạn. Dữ liệu của bạn chỉ có thể được chuyển giao để xử lý và sử dụng nội bộ ở các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dưới thẩm quyền của chúng tôi.  

Thỉnh thoảng, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin với mục đích nghiên cứu thị trường. Việc cung cấp thông tin như vậy là không bắt buộc.

SSL International plc có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo các chương trình giảm giá đặc biệt hoặc các sự kiện liên quan. Địa chỉ email của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ các tổ chức nào khác khi không có sự cho phép của bạn. 

Khi trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác, SSL International plc không xác nhận hoặc chấp nhận chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó. 

Nếu bạn đã gửi thông tin cá nhân cho SSL International plc bằng internet và nó muốn xoá bỏ hoặc sửa đổi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 

SSL International plc, 1 Old Park Lane, Trafford Quays, Manchester, M41 7HA. 

Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để tuân thủ các yêu cầu của bạn 

Cập nhật lần cuối 28 tháng hai 2007