Location:

Comfort

ImageComfort 
 
Durex Worlds Number 1 logo 
Durex Quality Logo 
Durex Easy-on Logo 
Durex Smells Better icon 

Bao cao su với kiểu dáng rộng rãi, thoải mái. Lọai bao có kích cỡ lớn nhất 56mm.

 

Trở về trang chủ bao cao su 

 

 

 

Kho lưu trữ 

Sản xuất bao cao su

Durex sản xuất bao cao su như thế nào?

Bạn muốn biết Durex dùng phương pháp gì

để sản xuất ra bao cao su.

Không phức tạp như bạn nghĩ đâu

Chi tiết

 

Image of a condom question mark

Cần Gel bôi trơn?

Hãy chọn loại Gel bôi trơn thích hợp với bạn

 

Đời sống

tính dục 

Phương pháp

ngừa thai

Hỏi bạn -

điều gì đúng?

Xem thêm

 

 
Couple hugging

Kho Durex trực tuyến

Khoái cảm

có thể

mua được

ở đây!

 

Chi tiết

 

 
ImagePlayWarning