Location:

Bạn muốn tìm hiểu về Durex rằng chúng tôi là ai, chúng tôi từ đâu đến và chúng tôi làm cái gi?

Hãy xem những thông tin dưới đây và bạn sẽ biết là vì sao bạn nên chọn Durex.

Lịch sử y cụ tình dục

Vì sao chọn Durex ?

Vòng quanh thế giới Durex

Nghiên cứu toàn cầu

Sản xuất bao cao su

 
 
Image of a couple laughing

Tiên phong trong...

Thương hiệu hàng đầu thế giới không phải gây dựng được một sớm một chiều!

Cải tiến

Cải tiến nữa 

 

 
Durex World's No.1 logo

Durex Pleasuremax

Đường gân và hạt nổi đặc biệt. 

Tuyệt vời

cảm xúc cho

cả hai!

Chi tiết..

 

 
Image of Durex Pleasuremax

Đặt câu hỏi?

Xem câu trả lời?

Hỏi Durex

Bấm vào đây

 

 
ImageMic