โรคไวรัสตับอักเสบ

โรคไวรัสตับอักเสบคืออะไร 

โรคตับอักเสบเป็นการติดเชื้อทำให้ตับอักเสบและเกิดอาการแบบต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาการติดเชื้อและความแข็งแรงของเชื้อไวรัส

Image of Hepititis B

ติดต่ออย่างไร

ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สวมถุงยางอนามัย การสัมผัสเลือดที่มีเชื้อโรค น้ำเมือก น้ำกาม

อาการของโรค

ผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะของโรคได้ อาการที่พบบ่อยได้แก่

·        อาการคล้ายดีซ่าน คือผิวเหลืองซีด

·        มวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน และไข้สูง

·        เจ็บคอและไอ

·        ปัสสาวะเข้มและอุจจาระซีด

การรักษา

การรักษาทำได้ต่างกันไปตามชนิดของไวรัส การอักเสบของตับและระบบขับถ่ายมักรักษาได้โดยการรับประทานยา โดยอาจใช้เวลารักษาเป็นเดือนๆ ตามแต่ความรุนแรงของการติดเชื้อ โรคไวรัสตับอักเสบติดต่อได้ง่ายกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ดังนั้นการสวมถุงยางอนามัยจึงมีความสำคัญมาก

เชื้อไวรัสตับอักเสบบางชนิดสามารถป้องกันโดยการฉีดวัคซีนได้

 

STI Selector

Why choose
Durex?

More
experience.

More
pleasure.

More Details 

Image of a man with flowers