Location:

วอลล์เปเปอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ

สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือค่าความละเอียดของหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณ หากไม่รู้ ให้ลองเปิดดูในคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ รูปที่ใช้เป็นวอลล์เปเปอร์จะเป็นไฟล์แบบ JPEG ทั้งหมด

Durex Logo Wallpaper

 Durex Logo Wallpaper
120x120 | 120x160
128x128 | 176x208
208x208 | 240x240
240x320 | 320x240

Durex Logo Wallpaper

Durex Simple Coloured Wallpaper
120x120 | 120x160
128x128 | 176x208
208x208 | 240x240
240x320 | 320x240


ทำการดาวน์โหลดวอลล์เปเปอร์ลงคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงโอนย้ายไฟล์ไปโทรศัพท์มือถือ โดยใช้สายและโปรแกรมการโอนย้ายไฟล์ที่ได้มากับโทรศัพท์มือถือ
 
 

สร้างประสบการณ์

สร้างความรู้สึกที่พิเศษให้กับคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 
Image of Durex Logo