สกรีนเซฟเวอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ

เลือก screensaver ที่มีค่าความละเอียดเท่ากับหรือใกล้เคียงกับจอของโทรศัพท์มือถือของคุณที่สุด screesaver จะเป็นไฟล์แบบ GIF ทั้งหมด หากไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่า แนะนำให้ลองดูในคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือดู

Durex Logo Screensaver

 Logo Screensaver
120x120 | 120x160
128x128 | 176x208
208x208 | 240x240
240x320 | 320x240

Durex Globe Screensaver

Globe Screensaver
120x120 | 120x160
128x128 | 176x208
208x208 | 240x240
240x320 | 320x240

ทำการดาวน์โหลด screensaver คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงโอนย้ายไฟล์ไปโทรศัพท์มือถือ โดยใช้สายและโปรแกรมการโอนย้ายไฟล์ที่ได้มากับโทรศัพท์มือถือ

 
ถามดูเร็กซ์

มึคำถาม?
ต้องการคำตอบ?

ถามดูเร็กซ์

ได้ที่นี่... 

 
Image of a girl