Location:

Pravno obaveštenje

SSL International plc je preduzeo sve moguće mere kako bi podaci sadržani na ovoj web stranici bili tačni u trenutku njihovog unosa. SSL International plc se izvinjava za moguće povremene slučajne greške.

SSL International plc ne potvrđuje i ne jamči za podatke sadržane na ovoj web stranici i zadržava pravo izmene i ispravke u bilo kom trenutku bez prethodnog upozorenja. SSL International plc ne preuzima odgovornost za bilo kakve netačnosti ili propuste na ovoj web stranici, a za sve odluke donesene na temelju podataka sadržanih na ovoj web stranici odgovoran je isključivo posetilac. U korist posetilaca, web stranica sadrži tekstove s dodatnim linkovima s drugim web stranicama. SSL International plc nije proverio niti je odgovoran za podatke ili mišljenja na tim web stranicama. U potpunosti u skladu sa zakonom, SSL International plc ne preuzima odgovornost za bilo kakvu direktnu, posebnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili gubitak, kao ni za bilo kakvu drugu vrstu štete ili gubitka nastalu iz bilo kog razloga korišćenjem podataka dobijenih direktno ili indirektno na ovoj web stranici. 

Sve izjave o odricanju i ne preuzimanju odgovornosti na ovoj web stranici se ne primjenjuju na štetu nastalu smrću ili telesnom povredom zbog nesavesnosti SSL International plc-a ili njegovih radnika. Takve izjave o odricanju će se regulisati i tumačiti u skladu sa engleskim zakonom.

Sadržaj ove web stranice je zaštićen autorskim pravom, zaštićenim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Ta su prava u vlasništvu SSL International plc-a i/ili pridruženih kompanija. Dozvoljeno je kopiranje stranica ove web stranice u nekomercijalne svrhe, pod uslovom da kopije zadrže sva autorska prava ili druge informacije o vlasništvu i izjave o odricanju. U suprotnom nije dozvoljeno koristiti autorska prava, zaštićeni znak ili druga prava intelektualnog vlasništva SSL International plc-a ili pridruženih kompanija. Ovde navedeni nazivi proizvoda su zaštitni znakovi SSL International plc-a i/ili pridruženih kompanija, osim zaštitnih znakova za koje je navedeno da su u vlasništvu trećih osoba.

Podaci sadržani na ovoj web stranici ne predstavljaju niti će se smatrati da predstavljaju poziv za investiranje ili trgovanje deonicama SSL International plc-a.
Navođenje proizvoda na ovoj web stranici ne predstavlja ponudu za prodaju ili nabavku proizvoda i ne podrazumeva da je proizvod dostupan u svim zemljama ili da će naziv, opis ili specifikacija proizvoda biti isti kao oni navedeni na web stranici.

Posetilac web stranice koji putem ove web stranice ili putem elektronske pošte pruži SSL International plc-u podatke, je saglasan da SSL International plc može koristiti sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, zamisli, tehnike ili znanja u njima sadržane, u bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju i/ili plasman roba ili usluga. Pošiljalac bilo kakvih poruka ovoj web stranici ili SSL International plc-u je odgovoran za sadržaj i podatke u njima sadržane, kao i njihovu istinitost i tačnost.  Za više informacija kliknite ovde i pročitajte kompletnu Izjavu o zaštiti ličnih podataka.

Posljednji put ažurirano dana 28. januara 2007.