Zašto odabrati Durex

Durex Quality Logo


Kvalitet na koji možete računati…

Durex ima 75 godina iskustva u proizvodnji prezervativa. Može se, dakle, slobodno reći da je svaki pojedini prezervativ rezultat provereog i ispitanog procesa. .

 

 

To počinje od samog temelja. Zato se za sve naše prezervative koriste samo sirovine najboljeg kvaliteta.

Tada se svaki proverava elektronski, tako da se iz svake serije uzmu uzorci koji se ispunjavaju vazduhom radi provere njihove izdržljivosti.

Image of Air Test

Međunarodni standardi nalažu da prezervativ treba da ima zapreminu od 18 litara vazduha u “proveri putem ispunjavanja vazduhom”. Durex prezervativ može po pravilu obuhvatiti zapreminu od 40 litara vazduha, a da ne pukne.

(To je samo jedan od primera kako ne samo da zadovoljavamo međunarodne sigurnosne standarde kvaliteta, nego ih i premašujemo.)

Uzorci prezervativa se takođe ispunjavaju vodom radi provere njihove nepropusnosti. (Da bismo bili sigurni, mesečno sprovedemo oko dva miliona ovakvih testova s vodom.)

Sve vrste prezervativa su dermatološki ispitane.

U slučaju da jedan uzorak ne prođe bilo koju od naših provera, čitava serija, koja može imati do 432.000 komada, ne napušta fabriku.

Osim što pomeramo granice provere proizvoda, stalno radimo i na istraživačkim projektima, tražeći nove načine poboljšanja naših proizvoda ili otkrivajući nove trendove u polnom ponašanju, koji bi mogli dovesti do potpuno novih vrsta proizvoda.

To znači da raspolažemo zlatnim rudnikom informacija, koji redovno konsultuju ministarstva zdravlja, bolnice, naučni radnici, akademici i drugi koji se interesuju za polno zdravlje.

Dakle… to je to; najbolji procesi za izradu najboljih proizvoda, uz podršku najmudrijeg razmišljanja.

Možda je to razlog što milioni ljudi širom sveta svakodnevno imaju poverenja u Durex.

 

Pitaj Durex

Imate
pitanje?

Potreban
odgovor?

kliknite
ovde...

 
Image of a girl

O Durexu

Kliknite ovde i pogledajte
kako pravimo
prezervative.

Saznajte
ovde..

 
condom6-text

Globalno istraživanje

Mi istražujemo
Mi slušamo
Mi inoviramo

Saznajte
više...

 
couple with closed eyes