Location:

Durexov spletni pravni pouk

SSL International plc je podvzel vse možne ukrepe, da bi zagotovil točnost vseh tekočih informacij, objavljenih na tej spletni strani, vendar lahko kljub temu občasno pride do nezaželjenih napak, za katere se SSL International plc opravičuje.

SSL International plc ne prevzema nikakršne odgovornosti za informacije na tej spletni strani in si pridržuje pravico do sprememb in popravkov kadarkoli in brez predhodnega obvestila. SSL International plc ne prevzema nikakršne odgovornosti za netočnosti ali izpustitve na tej spletni strani. Uporabnik sam odgovarja za odločitve, ki jih sprejme na podlagi informaciij, objavljenih na tej spletni strani. Zaradi priročnosti za uporabnika naša stran vsebuje hipertekstovne povezave do drugih spletnih strani. SSL International plc teh ni pregledal in ni odgovoren za informacije ali mnenja, objavljena na drugih straneh. SSL International plc v največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne sprejema nikakršne odgovornosti za direktno, posebno, indirektno ali posledično škodo ali izgubo oziroma kakršnokoli drugo škodo ali izgubo, ki bi lahko bila posledica uporabe informacij, pridobljenih direktno ali indirektno s te spletne strani.

Kakršnokoli zanikanje in izključitev odgovornosti na tej spletni strani se ne nanaša na škodo, ki bi nastala kot posledica smrti ali osebne poškodbe, povzročene zaradi malomarnosti SSL International plc ali njegovih zaposlenih. Takšna zanikanja se bodo reševala in tolmačila v skladu z angleškim zakonom.

Vsebina te spletne strani je zaščitena avtorsko, z zaščitnimi znamkami in pravicami do intelektualne lastnine. Vse take pravice so last SSL International plc in/ali njihovih pridruženih podjetij. Kopiranje vsebin z naše spletne strani je dovoljeno le v nekomercialne namene, če kopije ohranijo vsa avtorska in druga lastniška obvestila. Uporaba avtorskih pravic, zaščitnih znamk ali pravic do intelektualne lastnine, ki so last SSL International plc in/ali njihovih pridruženih podjetij, je prepovedana. Vsa imena izdelkov, omenjena na spletni strani, so blagovne znamke podjetja SSL International plc in/ali njihovih pridruženih podjetij, razen kjer je označeno drugače.

Nikakršne informacije na tej spletni strani ne predstavljajo vabila k investiranju ali trgovanju z delnicami SSL International plc.

Omemba kateregakoli izdelka na tej spletni strani ne predstavlja ponudbe za prodajo ali dobavo tega izdelka in ne pomeni, da je izdelek na voljo v vseh državah ali da so ime, opis ali specifikacija izdelka, omenjenega na spletni strani, povsod enaki.

Vsak obiskovalec te spletne strani, ki nam posreduje informacije preko spletne strani ali elektronske pošte, se strinja, da SSL International plc lahko uporabi vsebino takega sporočila, vključno z idejami, inovacijami, koncepti, tehnikami ali “know-how” postopki, razkritimi v sporočilu za kakršenkoli namen, vključno z razvojem, izdelavo in/ali trženjem dobrin ali storitev. Pošiljatelj kakršnih koli sporočil preko naše spletne strani ali SSL International plc-ju kako drugače, je odgovoren za vsebino in informacije znotraj sporočila, vključno z resničnostjo in točnostjo. Za več informacij kliknite tukaj in preberite celotno Izjavo o varovanju osebnih podatkov.

Zadnjič osveženo 27. februarja 2007.