Náš expert: Dr. Kevan Wylie

Dr Kevan Wylie Doktor Wylie je britským konzultantem pre oblasť vzťahovej psychoterapie, psychosexuálnych porúch a andorlógie (odvetvie medicínyzamerané na funkcie a choroby mužského tela).

V súčasnosti predsedá Britskej spoločnosti psychosomatického pôrodníctva, gynekologie a andrologie (BSPOGA) a je prezidentom oddelenia sexuality a sexuálneho zdravia Kráľovskej Spoločnosti pre medicínu (RSM). Okrem toho dokrot Wylie zasadá v mnohých národných i medzinárodných radách a poradných orgánoch, medzi ktoré patrí aj Európska spoločnost pre sexuálnu medicínu (ESSM) a Svetovej sexuologickej asociácie.

Nedávno sa stal prvým britským generálnym tajomníkom Európskej sexuologickej federácie.

Medzi rokmi 1999 a 2006 bol doktor Wylie šéfredaktorom časopisu Sexuálna & vzťahová terapia, ktorý je jedným z vedúcich médií na poli problematiky sexuality a vzťahov so záberom naprieč vedeckými disciplínami.

Vyučuje nie len praktických lekárov a chirurgov, ale aj psychoterapuetov a poradcov pre plánované rodičovstvo. Taktiež je autorom faktografických poznámok pre internetové stránky a vzdelávacie publikácie týkajúce sa sexuality.

Vzhľadom k tomu, že doktor Wylie je medzinárodne uznávaným renomovaným expertom, bolo nám potešením s ním spolupracovať.

Jeho vklad do dotazníkov bol veľmi cenný a pomohol nám zaistiť pokrytie všetkých aspektov sexuálneho zdravia a úspešne identifikoval kľúčové informácie, problémy a trendy.

 

 
 
SWGS Logo
 

Určujeme cestu...

Nestali sme sa svetovým výrobcom č. 1 cez noc...

Inovujeme a inovujeme!

 
Durex World's No.1 logo