Location:

Mužská a ženská sterilizácia

 

Funguje to?

Ide o trvalú a nevratnú metódu, pri ktorej sa chirurgicky prerušia alebo zaškrtia trubice, ktoré privádzajú spermie, respektíve vajíčka. 

Sterilizácia mužov má 100%** účinnosť, sterilizácia žien má tiež 100%*** účinnosť.

Výhody:   
  • Nenarušuje sex
  • Je trvalá
  • Mužská sterilizácia je rychlá a jednoduchá s menším rizikom komplikácii, než je tomu u žien

Nevýhody:

  • Obe procedúry sú trvalé a ťažko vratné
  • Než z ejakulátu zmiznú definitívne všetky spermie, môže to trvať i niekoľko mesiacov. Preto je nutné používať ďalšie antikoncepčné prostriedky a absolvovať vyšetrenie semena.
  • Trubice sa môžu znovu prepojiť (nie je prílič časté)
  • Nechráni pred pohlavnými chorobami
  • Sterilizácia žien sa prevádza v celkovej anestézii, sterilizácia mužov vyžaduje lokálnu anestéziu.

Kde sa dozviem viac?

 

Keďže sa jedná o chirurgický zákrok, smie ho prevádzať výhradne lekár alebo kvalifikovaný zdravotník. Každopádne praktický lekár vám poskytne všetky potrebné informácie.

Detailnejšie informácie o všetkých spomentuých formách antikoncepcie nájdete na následujúcich odkazoch:

 

www.mariestopes.org.uk

www.fpa.org.uk

  

Hore uvedené informácie sú iba výberom kladných a záporných vlastností jednotlivých antikoncepčných metód

Zlyhá 1 z 2000 operácií

Zlyhá 1 z 200 operácií

Zdroj: www.mariestopes.org.uk a informačné letáky Durex

Ďalší ...

Globálny výskum

Ste spokojní?

Chcete byť             viac?

Pozrite sem...

Image of couple in bed

Durex          celosvetovo

Čo robíme pre to, aby bol svet lepším miestom?

Zistite tu...

Couple holding hands