English | Latvia
Location:

Šeit ir mūsu juridiskā atruna – lūdzu izlasiet uzmanīgi.

SSL International Plc uzņemas atbildību par sniegto informāciju šajā mājaslapā. Sniegtā informācija ir precīza tās iekļaušanas brīdī, tomēr var būt neuzmanības un nejaušības kļūdas, par kurām SSL International Plc atvainojas.

 

SSl International Plc nesniedz nekādas garantijas par sniegtās informācijas saturu mājaslapā un saglabā tiesības veikt izmaiņas un labojumus jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma. SSL International Plc neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai nepilnībām šajā mājaslapā un jebkuri lēmumi, kuri tiek izdarīti balstoties uz informāciju publicētu šajā mājas lapā, ir katra paša mājas lapas apmeklētāja atbildība. Apmeklētāju ērtībai šajā mājas lapā ir hiperteksta saites uz citām mājaslapām. SSL International Plc nav apskatījis un nenes atbildību par informāciju un viedokļiem citās mājaslapās. Pēc visaugstākā likumā atļautās pakāpes SSL International Plc nauzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, noteiktiem, netiešiem vai jebkādiem izrietošajiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radījušies jebkādas šajā saitā tieši vai netieši iegūtās informācijas dēļ.

 

Jebkādas atteikšanās un atbildības izņēmumi šajā mājaslapā netiks piemēroti zaudējumiem, kas radušies nāves vai personīgajiem ievainojumiem dēļ, SSL International Plc vai to darbinieku noladības dēļ. Šīs atteikšanās tiks regulētas un izskaidrotas saskaņā ar Anglijas likumiem.

 

Šīs mājaslapas saturs tiek aizsargāts ar autortiesībām, firmas zīmēm un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Visas šīs tiesības pieder SSL International Plc un/vai tās partneriem. Tiek sniegta atļauja izmantot šīs mājas lapas tikai nekomerciālā nolūkā.  Attiecībā uz jebkādas kopijas izdarīšanu tiek paturētas tiesības uz autortiesībām un citiem paziņojumiem un atrunām. Pretējā gadījumā nekādas tiesības vai piekrišana netiek sniegta, lai izmantotu jebkādas SSL International Plc un to partneru kompāniju autortiesības, firmas zīmes vai citu intelektuālo īpašumu. Produktu nosaukumi, kas minēti šajos apstākļos ir SSL International Plc un/vai to partneru firmas zīmes izņemot trešās puses firmas zīmes.

 

Nekāda šajā saitā iekļautā informācija nerada un netiks uzskatīta, ka tā rada aicinājumu investēt vai savādāk dalīties ar SSL International Plc akcijām.

 

Atsauksme par jebkādu produktu šajā mājaslapā nerada piedāvājumu pārdot vai piegādat to produktu un tas nenozīmē to, ka produkts ir pieejams visās valstīs, vai ka produkta nosaukuma apraksts vai specifikācija būs tāda pati kā mājaslapā.

 

Jebkurš šīs mājaslapas apmeklētājs, kurš sniedz informāciju SSL International Plc caur šo mājaslapu vai e-pasta adresi piekrīt, ka SSL International Plc varēs brīvi izmanot jebkāda satura sniegto informāciju, ieskaitot jebkādas idejas, izgudrojumus, paņēmienus vai ”know-how”, kas ir izpaustas šajā vietā, priekš jebkādiem iemesliem, ieskaitot, izstrādāšana, ražošana un/vai preču un pakalpojumu ražošana un nodrošināšana. Jebkurš  šīs mājas lapas lietotājs nosūtot informaciju  izmantojot mājas lapas saziņas formas, vai kā savādāk darot šo informāciju zināmu SSL International Plc ir atbildīgs par sniegtās informācijas saturu, tās patiesumu un pareizību. Lai saņemtu vairāk informācijas lūdzu nospiediet šeit un iepazīstieties ar pilnu Konfidencialitātes atrunas saturu.

 

Pēdējo reizi koriģēts 2007.gada 28.februāri.