English | Lithuanian
Location:

Čia pateikiamas mūsų internetinis teisinis pareiškimas – prašom jį įdėmiai perskaityti.

Bendrovė „SSL International plc“ ėmėsi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šioje svetainėje pateikta informacija, jos įdėjimo metu, būtų tiksli, tačiau joje gali pasitaikyti per neapdairumą atsiradusių arba atsitiktinių klaidų, dėl kurių bendrovė „SSL International plc“ atsiprašo.

Bendrovė „SSL International plc“ šioje svetainėje pateikiama informacija neteikia jokių pareiškimų ar garantijų ir pasilieka teisę bet kuriuo metu be perspėjimo šią informaciją keisti ir taisyti. Bendrovė „SSL International plc“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius šioje svetainėje esančius netikslumus ar praleidimus ir atsakomybė už visus sprendimus, kurie priimami šioje svetainėje esančios informacijos pagrindu, tenka lankytojui. Lankytojų patogumui, šioje svetainėje yra hipertekstinių nuorodų į kitas svetaines. Bendrovė „SSL International plc“ šių svetainių neperžiūrėjo ir nėra atsakinga už jose pateiktą informaciją arba nuomones. Įstatymo leidžiama apimtimi bendrovė „SSL International plc“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę, ypatingą, netiesioginę arba pasekmėje atsiradusią žalą ar nuostolius arba bet kokią kitą žalą ar nuostolius, nepriklausomai nuo žalos ar nuostolių pobūdžio, kurie atsirado dėl bet kokios priežasties naudojant tiesiogiai ar netiesiogiai iš šios svetainės gautą bet kokią informaciją.

Visi šioje svetainėje pateikti atsakomybės atsisakymai ir išskyrimai negalioja žalai, atsiradusiai dėl mirties arba traumos, kurią lėmė bendrovės „SSL International plc“ arba jos darbuotojų aplaidumas.  Šiems atsisakymams galioja Anglijos įstatymai ir pagal juos jie bus interpretuojami. 

Šios svetainės turinį saugo autorių teisės, prekių ženklų ir kitos intelektinės nuosavybės teisės.  Visos šios teisės priklauso bendrovei „SSL International plc“ ir (arba) su ja susijusioms bendrovėms. Suteikiama teisė nekomerciniu tikslu kopijuoti šios svetainės puslapius su sąlyga, jei šiose kopijose bus visi su autorių teisėmis ir kitomis nuosavybės teisėmis susiję pranešimai ir atsakomybės atsisakymai. Teisė ar sutikimas naudoti bendrovės „SSL International plc“ ar su ja susijusių bendrovių autorių teises, prekių ženklų ar kitos intelektinės nuosavybės teises nesuteikiamas. Čia minimi gaminių pavadinimai yra bendrovės „SSL International plc“ ir (arba) su ja susijusių bendrovių prekių ženklai, išskyrus prekyženklius, kurie, kaip nurodyta, priklauso trečiosioms šalims.

Jokia šioje svetainėje esanti informacija nėra ir negali būti laikoma esanti kvietimu investuoti į bendrovę „SSL International plc“ ar kitokiu būdu užsiimti akcijų prekyba.

Bet kokio gaminio minėjimas šioje svetainėje nėra siūlymas parduoti arba tiekti tokį gaminį ir nereiškia, kad šis gaminys parduodamas visose šalyse arba kad šio gaminio pavadinimas arba specifikacijos bus tokios pačios, kaip nurodyta šioje svetainėje.

Visi šios svetainės lankytojai, per šią svetainę arba el. laišku bendrovei „SSL International plc“ pateikiantys informaciją, sutinka, kad bendrovė „SSL International plc“ turi teisę naudoti tokio bendravimo turinį, įskaitant čia bet kokiu tikslu, įskaitant prekių arba paslaugų kūrimo, gamybos ir (arba) rinkodaros tikslus, atskleistas idėjas, išradimus, koncepcijas, metodus arba žinias. Bet kokios informacijos į šią svetaine arba kitokiu būdu bendrovei „SSL International plc“ siuntėjas bus atsakingas už pateiktą turinį ir informaciją, įskaitant jos teisingumą ir tikslumą. Jei reikia daugiau informacijos, prašom spustelėti čia ir perskaityti visą privatumo politikos dokumentą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2007 m. vasario 28 d.