Location:

Pravna obavijest

SSL International plc je poduzeo sve moguće mjere kako bi podaci sadržani na ovoj web stranici bili točni u trenutku njihova unosa. SSL International plc se ispričava za moguće povremene nehotične pogreške.

SSL International plc ne potvrđuje i ne jamči za podatke sadržane na ovoj web stranici te zadržava pravo izmjena i ispravaka u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja. SSL International plc ne preuzima odgovornost za bilo kakve netočnosti ili propuste na ovoj web stranici, a za sve odluke donesene na temelju podataka sadržanih na ovoj web stranici odgovoran je isključivo posjetitelj. U korist posjetitelja, web stranica sadrži tekstove s dodatnim poveznicama s drugim web stranicama. SSL International plc nije provjerio niti je odgovoran za podatke ili mišljenja na tim web stranicama. U potpunosti u skladu sa zakonom, SSL International plc ne preuzima odgovornost za bilo kakvu direktnu, posebnu, indirektnu ili posljedičnu štetu ili gubitak, kao ni za bilo kakvu drugu vrstu štete ili gubitka nastalu iz bilo kojeg razloga korištenjem podataka dobivenih direktno ili indirektno na ovoj web stranici. 

Sve izjave o odricanju i nepreuzimanju odgovornosti na ovoj web stranici se ne primjenjuju na štetu nastalu smrću ili tjelesnom ozljedom zbog nesavjesnosti SSL International plc-a ili njegovih djelatnika. Takve izjave o odricanju će se regulirati i tumačiti u skladu s engleskim zakonom.

Sadržaj ove web stranice je zaštićen autorskim pravom, zaštićenim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Ta su prava u vlasništvu SSL International plc-a i/ili pridruženih tvrtki. Dozvoljeno je kopiranje stranica ove web stranice u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da kopije zadrže sva autorska prava ili druge obavijesti o vlasništvu i izjave o odricanju. U protivnom nije dozvoljeno koristiti autorska prava, zaštićeni znak ili druga prava intelektualnog vlasništva SSL International plc-a ili pridruženih tvrtki. Ovdje navedeni nazivi proizvoda su zaštitni znakovi SSL International plc-a i/ili pridruženih tvrki, osim zaštitnih znakova za koje je navedeno da su u vlasništvu trećih osoba.

Podaci sadržani na ovoj web stranici ne predstavljaju niti će se smatrati da predstavljaju poziv za investiranje ili trgovanje dionicama SSL International plc-a.

Navođenje proizvoda na ovoj web stranici ne predstavlja ponudu za prodaju ili nabavu proizvoda i ne podrazumijeva da je proizvod dostupan u svim zemljama ili da će naziv, opis ili specifikacija proizvoda biti isti kao oni navedeni na web stranici.

Posjetitelj web stranice koji putem ove web stranice ili putem elektroničke pošte pruži SSL International plc-u podatke, je suglasan da SSL International plc može koristiti sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, zamisli, tehnike ili znanja u njima sadržane, u bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju i/ili plasman roba ili usluga. Pošiljatelj bilo kakvih poruka ovoj web stranici ili SSL International plc-u je odgovoran za sadržaj i podatke u njima sadržane, kao i njihovu istinitost i točnost.  Za više informacija kliknite ovdje i pročitajte u cijelosti Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

 

Posljednji put ažurirano dana 28. veljače 2007.