Αντισύλληψη

Ο μόνος τρόπος για να είστε 101% σίγουροι οτι θα αποφύγετε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη είναι πολυ απλά να μην κάνετε έρωτα.  

Κάτι τέτοιο όμως δε θα πήγαινε τον κόσμο μπροστά!

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τις πιο κοινές και αξιόπιστες μεθόδους αντισύλληψης που χρησιμοποιούν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ask Durex

Got a question?
Need an answer?

Ask Durex

Do it here..

 

Image of a microphone

Αντρικά προφυλακτικά

Το αντρικό προφυλακτικό
είναι 98% αποτελεσματικό
όταν χρησιμοποιείται σωστά.
 

Image of colourful condoms

Γυναικεία προφυλακτικά

Το γυναικείο προφυλακτικό είναι 95% αποτελεσματικό. Κάποιες φορές όμως μπορεί να γλιστρήσει...

Image of a female condom

Αντισυλληπτικά χάπια

Τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά χάπια – τα οποία περιέχουν δύο ορμόνες – είναι 99% + αποτελεσματικά.
Image of the Pill

Αντισυλληπτικά σπειράματα

Τα σπιράλ είναι 99% + αποτελεσματικά.

Image of a contraceptive implant

Αντισυλληπτικά ενθέματα

Τα αντισυλληπτικά ενθέματα είναι 99% + αποτελασματικά.

Image of contraceptive injection

Διαφράγματα, καλ. τραχ., σπόγγοι

Τα διαφράγματα και οι καλύπτρες τραχήλου είναι 92% - 96% αποτελεσματικά. Οι σπόγγοι είναι...

Image of a Diaphram

Επείγουσα ορμονική αντισύλληψη

Η επείγουσα ορμονική αντισύλληψη – γνωστή και ως το 'χάπι της επόμενης ημέρας' – είναι 58% - 95%* αποτελεσματική.
Image of the Morning after pill

Οικογενειακός προγραμματισμός

Ο οικογενειακός προγραμματισμός με φυσικές μεθόδους είναι 98% αποτελεσματικός και περιλαμβάνει...
Image for Natural Family Planning

Ενδομήτρια σύστημα (IUS)

Το ενδομήτριο σύστημα (IUS) (ενδομήτρια συσκευή απελευθέρωσης ορμονών) είναι 99% + αποτελεσματικό.

Image of an IUD

Αντρική και γυναικεία στείρωση

Πρόκειται για μια μόνιμη μέθοδο αντισύλληψης η οποία πραγματοποιείται με χειρουργική διαδικασία στην οποία οι αγωγοί που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή σπέρματος στον άντρα...