Location:

Zde je naše on-line právní upozornění - prosím čtěte pečlivě...

SSL International plc se na nejvyšší možnou míru snaží, aby všechny informace uvedené na těchto stránkách byly přesné a správné. Nicméně je možné, že se v takovém množství informací objeví chyba. Pokud se tak stane, přijměte prosím naši omluvu.

SSL International plc neposkytuje žádné záruky za informace uvedené na těchto stránkách a vyhrazuje si právo kdykoliv provádět změny a úpravy bez předchozího oznámení. SSL International plc nenese odpovědnost za nepřesnosti na tomto webu a jakékoliv rozhodnutí, které návštěvník stránek na základě těchto informací učiní, je pouze na jeho vlastní odpovědnost. Pro pohodlí návštěvníků tento web obsahuje hypertextové odkazy na další webové stránky. SSL International plc tyto stránky nekontroluje a nenese za jejich obsah a informace na nich žádnou odpovědnost. SSL International plc neakceptuje žádnou odpovědnost za přímé, zvláštní, nepřímé nebo zapříčiněné škody nebo ztráty, které mohly být zapříčiněné přímým nebo nepřímým použitím informací obsažených na těchto stránkách.

Žádná odvolání ani odpovědnost ohledně těchto stránek, pokud zapříčiní smrt nebo zranění osob, nebudou ze strany SSL International plc a jejích zaměstnanců přijímány. Tyto problémy by měly být řešeny v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Obsah těchto stránek je chráněn copyrightem, ochrannými známkami a právy na duševní vlastnictví. Všechna tato práva jsou ve vlastnictví SSL International plc a/nebo jejích přidružených společností. Autorizace kopírovat tyto stránky je umožněna pouze pro nekomerční použití, poskytnuté kopie si tímto uchovávají všechna vlastnická práva. Žádná jiná práva ani zmocnění ke kopírování nebudou poskytnuta. Jména produktů uvedená zde jsou ochrannou známkou SSL International plc a/nebo jejích přidružených společností, vyjma ochranných známek uvedených ve vlastnictví třetích osob.

Žádné informace uvedené na těchto stránkách nedávají právo nijak spolupracovat nebo obchodovat se SSL International plc.

Odkaz na jakýkoliv produkt uvedený na těchto stránkách nedává právo nabízet nebo dodávat tento produkt dále. Tyto produkty nemusejí být dostupné ve všech zemích, případně jejich název a specifikace nemusejí být stejné jako na těchto stránkách.

Každý návštěvník těchto stránek, kdo poskytne informace SSL International plc skrze tyto stránky nebo e-mailem, souhlasí s tím, že SSL International plc s nimi může nakládat podle svého uvážení, i pokud se bude jednat o nápady, invence, koncepty, techniky nebo know-how, a to pro účely vývoje, výroby a/nebo marketingové účely nebo služby. Odesílatel jakékoliv komunikace na tento web nebo přímo SSL International plc je sám zodpovědný za uvedený obsah, včetně pravdivosti a přesnosti údajů. Pro více informací prosím klikněte na odkaz v sekci Ochrana údajů.

Poslední aktualizace: 28. 2. 2007.