Контрацепция

Единственият начин да сте 101% сигурни, че няма да забременеете е изобщо да не правите секс.

Това, обаче едва ли е начина.

Така че ви предлагаме кратка информация за най-разпространените и най-безопасни методи на контрацепция използвани по целия свят.

Защо Durex?

Открийте защо нашите презервативи са No 1 в света!

Тук.. 

Image of a yellow condom

Презервативи за мъже

Мъжките презервативи са до 98%
ефективни - ако се използват правилно.

Image of colourful condoms

Презервативи за жени

Презервативите за жени са до 95% ефективни, но само, ако се ползват правилно.

Image of a female condom

Хапчето

Комбинираните 
хапчета, които
съдържат два 
хормона имат  
ефективност 99%+.
Image of the Pill

Контрацептивен имплант

Контрацептивните импланти са 99% ефективни.

Image of a contraceptive implant

Инжекционна контрацепция

Инжекционната контрацепция е ефективна 99% +.

Image of contraceptive injection

Диафрагми, шапчици и гъби

Диафрагмите и цервикалните шапчици
са 92-96% ефективни, а г
ъбите между 89–91%. 

Image of a Diaphram

Хапче след секс

Спешната хормонална контрацепция, може да бъде 58%-95*% ефективна.

Image of the Morning after pill

Естествено семейно планиране

Вклюва добре известните методи като отчитане на фертилните дни..
Image for Natural Family Planning

Стерилизация

Това е метод за перманентна контрацепция, който изисква хирургическа процедура...