Location:

Tải hình nền

 

 Thương hiệu Durex xanh

Logo Wallpaper 1
1280x960
1024x768
800x600

Thương hiệu Durex hồng

 Logo Wallpaper 2
1280x960
1024x768
800x600

Thương hiệu Durex.com 

Logo Wallpaper 5
1280x960
1024x768
800x600

Chất lượng Durex

Tester 2
1280x960
1024x768
800x600

  

Hướng dẫn kỹ thuật:

 

Mời bạn làm theo các bước sau để tải hình nền của Durex:

 

1.       Tìm độ phân giải màn hình thích hợp (xem các ghi chú dưới mỗi hình).

2.       Lưu hình vào máy (bấm menu File rồi chọn Save As).

3.       Đến cửa sổ bảng điều khiển ( bấm Start chọn Control panel rồi Display).

4.       Bấm vào mục “Desktop” rồi nhấn “Browse...”.

 

5.       Đến vị trí hình bạn đã lưu chọn hình rồi bấm “OK”.

 

6.       Cài đặt hoàn tất. Bạn đóng bảng điều khiển để xem hình nền mới của mình.

 

Rất đơn giản….

 

Đặt câu hỏi?

Xem câu trả lời

Hỏi Durex

 

chi tiết

 

 
ImageMic

Tiên phong trong...

Thương hiệu hàng đầu thế giới không phải gây dựng được một sớm một chiều!

Cải tiến

Cải tiến nữa 

 

 
Durex World's No.1 logo

Bao cao su Durex

Bao cao su hàng

đầu thế giới

An toàn,

thoải mái

Xem thêm

 

 
Image a yellow condom