Location:

Istorija seksa

Ko, šta, gde i kada?

Istorija čovečanstva je istorija seksa. Navešćemo samo neke od ključnih trenutaka koji su oblikovali čovekovu seksualnost tokom poslednjih nekoliko hiljada godina.

 

Seksualni život

Želite doznati više o polno prenosivim bolestima?

Zaštitite se

 
Image of a pink condom

 

 

HistoryOfSexTimeLine.aspx